Är du idrottare och har upplevt ett hugg i framsida lår under din löpträning? Fick du en motspelares knä mot ditt lår och därefter har haft ont och varit stel? Dessa två frågor kan ha samma svar; det kan vara en ruptur i quadriceps.

 

Jag kommer här att förklara och klargöra några av de typiska symtomen vid en quadriceps-ruptur, beskriva de olika typer av rupturer som kan förekomma och även vägleda dig i hur du hanterar en misstänkt ruptur.

quadriceps

 

 

Anatomi

Quadriceps sitter på framsidan av låret och kallas även för den Fyrhövdade lårmuskeln. Den delas in i fyra olika delar: Rectus femoris, Vastus lateralis, Vastus medialis och Vastus intermedius.
Framsida lår har som huvuduppgift att sträcka på knät samt böja på höftleden. Dessa moment är viktiga och frekvent förekommande i de allra flesta idrotter, framför allt i de som innehåller löp- och sparkmoment, till exempel fotboll.

En skada i quadriceps, mer specifikt en ruptur, kan drabba såväl motionär som elit i de flesta idrotter. För att visa på ett konkret exempel kommer jag här att fokusera på just fotboll.

 

Rupturer

Det finns olika orsaksmekanismer bakom en quadricepsruptur. Den vanligaste orsaken inom fotboll är när muskeln utsätts för ett yttre tryck- och kontusion i spänd muskulatur, till exempel när man får ett knä mot låret vid en tackling.
Vid den här typen av våld skadas muskeln i olika grad och kan ofta innebära att hela muskeln drabbas, inte enbart där smällen uppstod.

Ett annat vanligt förekommande sätt att drabbas av en ruptur är efter längre tids upprepande och hög belastning, så kallad överbelastning. Oftast sker då skadan i övergången mellan muskel och sena och benämns som distensionsruptur.

Vid en ruptur i en muskel är det avgörande hur stor rupturen är för att kunna veta hur man ska hantera den men även för att få en fingervisning om hur länge man kan behöva avvakta med en viss aktivitet, till exempel hur länge man blir borta från fotbollsträning.

 

När ska man misstänka en quadricepsruptur?

Det finns flera olika faktorer som kan indikera en quadricepsruptur. Den viktigaste är hur smärtan uppstod. Om du upplevde ett plötsligt hugg eller en smäll vid en sprint, spark, snabb start eller liknande så är detta ett typiskt symtom på en quadricepsruptur. Uppstår en svullnad i området efteråt så kan det indikera en blödning i muskulaturen till följd av en ruptur. Andra symtom som också kan förekomma är: kramptillstånd i den drabbade muskeln, intensiv ömhet kring skadeområdet, missfärgning av huden kring skadeområdet och smärta vid användande av muskulaturen. Vid stora partiella rupturer och totala rupturer kan man även ibland kunna känna en liten grop i muskulaturen. Om du upplever något av dessa symtom så är det mycket möjligt att du har råkat ut för en quadricepsruptur.

 

Akut

Om man har drabbats en quadricepsruptur så är det viktigt att man agerar snabbt för att minska blödningen så mycket som möjligt. Eftersom skadan oftast uppstår vid idrott så betyder det att det är hög genomblödning i muskeln vilket medför en större blödning. Därför är det viktigt att man snabbt lindar skadeområdet hårt, kyler ner låret och placerar det i högläge. Ett snabbt och korrekt handhavande vid skadetillfället minskar blödningen och ger bättre förutsättning för rehabilitering och återhämtning. När detta är gjort är det viktigt att skadan undersöks grundligt, och det är här vi på Muskelcentrum kan hjälpa dig. Vi undersöker skadan med ortopediska och idrottsmedicinska tester för att ta reda på hur allvarlig den är och ger dig information kring hur du ska gå till väga för att komma tillbaka så fort som möjligt. Oftast kan man minska smärtan och skapa bättre förutsättningar för läkning med hjälp av manuell behandling.

 

Prognos

Hur lång tid det tar att återhämta sig efter en quadricepsruptur beror på hur stor skadan är och var den är belägen. Vid totala rupturer av till exempel rectus femoris kan en operation behövas, då förväntas en rehabiliteringsperiod på upptill 3 till 5 månader.

Prognosen för partiella rupturer kan variera, är det en mindre partiell ruptur kan det ta ett par veckor att rehabilitera, men är det en större partiell ruptur kan det krävas en längre period på 1 till 2 månader. Detta är ännu en viktig anledning att undersöka skadan, för att få ett korrekt besked om hur länge du kan behöva vara borta från den aktivitet du önskar att utöva. En undersökning med ultraljud kan vara ett effektivt sätt att ta reda på hur stor skada som skett och exakt vart i muskeln skadan är belägen.

 

Rehabilitering

Rehabiliteringen delas ofta in i 4 eller 5 steg beroende på vilken litteratur man utgår från. Dessa är: fas 1 – kontrollera smärta och svullnad, fas 2 – förbättra flexibilitet/rörlighet, fas 3 – förbättra styrka och påbörja balansträning, fas 4 – progression balansträning och idrottsspecifik träning, fas 5 – stegvis återgå till idrott. Hur långa dom olika faserna i rehabiliteringen är bestäms genom att mäta smärta, styrka och rörlighet. Förutom att själva muskeln som är skadad behöver återställas både med rörlighet och styrka så är det viktigt att göra en undersökning av kringliggande muskulatur så att även dessa stärks upp under rehabiliteringen.

 

När ska man söka hjälp?

Om du har något av ovanstående symtom eller har varit med om liknande scenarion som beskrivits ovan så är det viktigt att låta en expert på idrottsmedicin undersöka skadan. Vänta inte för länge, du kommer snabbare tillbaka om du gör rätt från början.

Du är välkommen till oss på Muskelcentrum om du tror du har drabbats av en quadricepsruptur!

 

 

Artikelförfattare Viktor Nilsen

Artikelförfattare Viktor Nilsen

Viktor Nilsen – Leg. Naprapat, Leg. tjänstgörande Muskelcentrum Uppsala

Viktor är utbildad Naprapat på Naprapathögskolan i Stockholm. Han har erfarenhet inom idrott som fotboll och skidåkning. Bredvid jobbet på kliniken i Uppsala jobbar Viktor även med Sirius Innebandy och han har varit med som Naprapat åt Svenska Cykelförbundet.

Referenser:

  1. Balius R, Maestro A, Pedret C, et al Central aponeurosis tears of the rectus femoris: practical sonographic prognosis British Journal of Sports Medicine 2009;43:818-824.
  2. Ishöy L, Krommes K, Husted RS, Juhl CB, Thorborg K. Diagnosis, prevention and treatment of common lower extremity muscle injuries in sport – grading the evidence: a statement paper commissioned by the Danish Society of Sports Physical Therapy (DSSF). Br J Sports Med. 2020;54(9):528-537.
  3. Cross TM, Gibbs N, Houang MT, Cameron M. Acute quadriceps muscle strains: magnetic resonance imaging features and prognosis. Am J Sports Med. 2004 Apr-May;32(3):710-9.