Beställ presentkort

Beställarens uppgifter

Villkor för köp

Hantering av personuppgifter

9 + 6 =

Dessa villkor gäller för köp av presentkort

Presentkortet är en värdehandling och används som betalmedel vid behandling eller rådgivning hos Muskelcentrum. Giltighetstiden för presentkortet är 12 månader från utfärdandet. Presentkortet aktiveras och kan användas först efter att betalningen för presentkortet är erlagt. Varken hela eller delar av beloppet kan lösas in mot kontanter. Förlorat presentkort ersätts ej. Presentkortet skickas med post till den person som står som avsändare på betalningen.

Läs vår integritetspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

beställ presentkort