Knä

Det finns flertalet besvär associerade med knät. Nedan finner du ett urval av några. Våra duktiga naprapater kan hjälpa dig med att ställa diagnos samt behandla ditt knä.

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

knä, knäbesvär naprapat

Besvär – knä

Inre ledbandsskada

Det inre ledbandet ger tillsammans med det yttre ledbandet samt det främre och bakre korsbandet viktig stabilitet åt knät. En inre ledbandsskada beror ofta på ett yttre våld riktat mot utsidan av knät. Det inre ledbandet kommer då i en utsträckt position vilket kan resultera i en ruptur eller avslitning av ledbandet.

Symptom

Smärta direkt över ledbandet. Svullnad i knäleden. Instabilitet.

Yttre ledbandsskada

En yttre ledbandsskada uppkommer ofta, till skillnad från en inre ledbandsskada, av ett yttre våld mot insidan av knät. Detta orsakar ett sträck i det yttre ledbandet som kan brista antingen delvis eller helt och hållet. Symptomen liknar de efter en inre ledbandsskada. Smärtan är däremot förlagd till utsidan av knät.

Främre korsbandsskada

Det främre korsbandet har som uppgift att ge stabilitet åt knät och förhindra att skenbenet glider för långt framåt. Främre korsbandsskador ses framför allt inom idrotter och är en allvarlig skada. Runt 80 procent av dessa skador uppkommer vid icke-kontakt, exempelvis då idrottaren gör en snabb vändning eller vid landning efter ett hopp. Inte sällan skadas även andra strukturer samtidigt, såsom det inre ledbandet och menisken. För att komma tillbaka till samma idrottsliga nivå som innan skadan krävs allt som oftast operation. Ställs dock inte krav på fullständig knästabilitet kan konservativ behandling räcka. Kvinnliga idrottare löper en högre risk att drabbas av en främre korsbandsskada än män. Orsaken är oklar, men kan bero på anatomiska skillnader. Skadan kan även ha sin uppkomst utanför idrotten, som av ett fall eller annan olycka.

Symptom

Svullnad i knä. Smärta. Instabilitet. Begränsad rörlighet.

Bakre korsbandsskada

Det bakre korsbandet hindrar skenbenet att glida för långt bakåt, och ger nödvändig stabilitet åt knät. En bakre korsbandsskada är inte lika vanlig som en främre korsbandsskada. Skadan uppkommer till följd av ett trauma, och då inte sällan när knät är böjt och någonting träffar underbenet framifrån. En annan vanlig orsaksmekanism är idrottare som faller på knät med följden att knät böjs över maxgränsen, vilket medför en stor stress på det bakre korsba
ndet. Många gånger ses
samtidiga skador på andra strukturer även här. Operation är inte lika vanligt förekommande som efter en främre korsbandsskada. Dock ger de två skadorna liknande symptom.

Meniskskada

Menisken befinner sig mellan lår- och skenbenets ledytor och fungerar som en stötdämpare för knät. Den minskar även friktionen så att de olika benen inte skadas, samtidigt som den bidrar till att ge stadga åt knät. Strukturen består av två månformade broskskivor som kallas för den yttre och den inre menisken. Skador på menisken orsakas vanligen av ett trauma som då ofta är idrottsrelaterat. Generellt uppstår skadan när knät är böjt och samtidigt får utstå en vridrörelse. En meniskskada kan även bero på en degenerativ process som främst förekommer hos äldre personer.

Symptom

Knäsmärta. Svullnad. Låsningar. Knäppande ljud. Begränsad rörlighet.

Hopparknä

Den främre lårmuskulaturen samlas samman i en sena, knäskålssenan, vilken först fäster på toppen av knäskålen och sedan slutligen strax under den. Senan och kringliggande vävnad kan bli irriterade på grund av överansträngning, ofta på grund av mycket hoppande eller snabba vändningar, vilket kan leda till inflammation i senan. Skadan är vanlig inom idrotter som kräver mycket hoppande, som volleyboll och basket samt inom andra explosiva idrotter.

Symptom

Smärta nedanför knäskålen. Smärta vid sammandragning av lårmuskulaturen mot motstånd och/eller vid sammandragning med benet utsträckt. Svullnad vid infästningen. Molande värk vid långvarigt sittande med böjt knä.

Löparknä

Löparknä är ett tillstånd där patienten upplever smärta på utsidan av knät, och uppstår ofta i samband med mycket löpträning. Senan som går längs med utsidan av låret och fäster in på utsidan av knät kan bli irriterad till följd av löpträning då senan skaver mot utsidan av lårbenets utskott vid knäleden. I människans knä sitter den slemsäck som sitter på utsidan av knäleden kan inflammeras och ge upphov till smärta. Orsakerna till syndromet kan vara både biomekaniska samt bero på ändrat löpunderlag eller felaktiga skor.

Symptom

Smärta över utsidan av knät. Knäppande ljud vid böj och sträck av knät. Ofta tilltagande smärta vid löpning.

Schlatter

Tillståndet är vanligt framför allt bland växande barn i 10-15-års åldern och orsakar smärta vid infästningen av knäskålssenan strax under knäskålen. Orsaken är en snabb tillväxt hos barnet, ofta i kombination med ett flitigt idrottsutövande. Då lårmuskulaturen spänns drar den i knäskålssenan, som då även drar i fästet. I kombination med att benet växer skapas en irritation i fästet då lårmuskulaturen upprepade gånger dras samman.

Våra Naprapater gör en noggrann undersökning för att klargöra orsaken till besvären och ibland kan vidare utredning av ortoped krävas. Störst vikt ligger vid att kartlägga om smärtan beror på en strukturell skada eller en överbelastningsproblematik. Vid knätrauma kan det ibland krävas kirurgisk åtgärd.

Behandling av hopparknä hos oss på Muskelcentrum

Våra Naprapater har stor erfarenhet av både diagnostik och behandling av hopparknä. Oftast använder vid Diagnostiskt Ultraljud för att gradera skadan på senan och lättare kunna välja rätt tillvägagångssätt.
Hopparknä uppstår på grund av långvarig överbelastning av knäskålssenans infästning. Däremot finns det en bakomliggande orsak till att detta sker och det är oftast en bristande stabilitet/kontroll av bål/höftkomplexet.
Vi hjälper dig att dels finna grundorsaken och åtgärda det med hjälp av rehabiliteringsträning. Vi hjälper även till att behandla själva senan med hjälp av stötvågsbehandling och/eller dry needling för att påskynda läkningsprocess och minska smärtupplevelsen.

Behandling av löparknä hos oss på Muskelcentrum

Vi är experter på löparknä. Leg. Naprapat Johan Söderström utförde tillsammans med Naprapat Kristoffer Weckström en forskningsstudie mellan 2012-2014 inom radiell stötvågsbehandling mot löparknä (runners knee). Vad vi vet så är Johan och Kristoffer de enda Naprapaterna i världen som fått en studie inom stötvågsbehandling publicerad i en vetenskaplig tidsskrift. Med detta sagt så kan vi med säkerhet säga att vi är experter inom stötvågsbehandling i allmänhet och behandling av löparknä i synnerhet.
I Januari 2016 publicerades vår forskningsstudie på radiell stötvågsbehandling som behandling för löparknä (runners knee). Se länk till studien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26406193

Våra Naprapater använder sig av ett mycket validerat progressivt rehabiliteringsprogram i kombination med stötvågsbehandling och mjukdelsbehandling. Oftast kan vi friskförklara patienter redan efter 3-5 behandlingar.

Artikelförfattare Johan Söderström

Artikelförfattare Johan Söderström

VD för Muskelcentrum

Johan är legitimerad Naprapat och arbetar med yppersta världseliten inom ishockey där han bland annat varit en del av medicinska teamet i Tre Kronor. Johan har dessutom publicerat forskningsartikel inom stötvågsterapi 2016. Han är i dag VD för Muskelcentrum och håller kontinuerligt vidareutbildningar för terapeuter.

Boka här