Besvär

Naprapati och idrottsmedicin är en bred behandlingsform som kan hjälpa människor med varierande besvär. Bland våra patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och långvariga besvär. Vi ger dig ett professionellt bemötande och en effektiv smärtlindring vid såväl akuta som långvariga besvär. Vi arbetar med klassisk Naprapati kombinerat med fördjupad kunskap inom idrottsmedicin. Till detta använder vi dessutom de absolut senaste teknikerna i form av fokuserad och radiell stötvågsbehandling samt dry needling. För att kunna ställa säkra diagnoser använder vi Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik. Där andra Naprapater ger dig kvalificerade gissningar gällande diagnos så kan vi på Muskelcentrum ge dig en radiologiskt bekräftad diagnos och snabbt välja rätt behandlingsstrategi.
I kombination med manuell Naprapatbehandling lägger vi stor vikt vid individanpassad träning för att dels minimera tiden till smärtfrihet men också minska risken för att besvären kommer tillbaka. Det finns många fördelar med fysisk aktivitet och träning, inte minst för att underlätta vid skador och läkande processer. På denna hemsida har vi listat ett antal vanligt förekommande besvär relaterade till olika områden av kroppen. Vi vill dock poängtera att varje område kan drabbas av en hel rad andra besvär, exempelvis skador på vissa inre organ, tillfälliga sjukdomar och liknande som vi inte listat här och som kan ge liknande symptom som de åkommor vi översiktligt beskrivit. Vårt syfte med beskrivningarna är att ge er en ökad förståelse kring vanliga besvär som kan drabba kroppens rörelseorgan och påverkar kroppen som helhet.

Vanliga besvär –
Interaktiv översikt

Klicka och läs!

Besvärsområde

Axlar

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

besvär naprapat

Boka här