Höft

Smärta i höft- och ljumskregionen kan betyda att höftleden inte fungerar optimalt. Detta kan bero på allt från överansträngning, trauma eller mer specifika besvär knutna till höftpartiet som du finner nedan.

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

höft höftbesvär naprapat

Besvär – höft

Ljumskbråck

Tillståndet artar sig som ett bråck, en synlig utbuktning, i den nedre regionen av buken. Vid svaga områden i bukväggen kan bråck skapas, vilket leder till en utbuktning av väggen då inre organ trycker på. Operation krävs för att inte bråcket ska förvärras.

Symptom

Ljumsksmärta. Ökande smärta vid ökat buktryck som av nysning eller hostande. En utbuktning vid nedre buk/ljumskregionen som kan försvinna då patienten lägger sig ner.

Höftledsartros

Artros i höftleden kännetecknas av en degeneration av det skyddande brosket i leden. Då brosket försvinner blottas det underliggande benet. Patienten kan uppleva både bättre och sämre perioder vad gäller smärta, och smärtan kan variera från en dag till en annan. Artros berör framför allt personer över 50 år, och risken är större vid övervikt på grund av den ökade belastningen på lederna. Andra faktorer som påverkar är inaktivitet, gamla skador på lederna samt ärftlighet.

Symptom

Smygande debut med besvär som går i skov. Smärta vid aktivitet som i senare skede även ger känningar i vila. Stelhetskänsla i höften. Begränsad rörlighet i höftleden. Refererad värk ner mot lår eller knä.

”Snapping hip”-syndrom

Syndromet kan beskrivas som en knäppande känsla då patienten böjer eller sträcker höften. Många gånger hörs även ett knäppande ljud ifrån höftpartiet i samband med rörelsen. Vanligtvis är det muskelsenor som fastnat i benutskott som sitter vid höften som ger upphov till detta ljud, men syndromet kan även ha andra orsaker.

Höftfraktur

Är vanligt förekommande bland äldre människor. Då skelettet hos äldre människor inte är lika starkt som hos yngre löper äldre större risk att skada sin höft vid fall. Risken är högre för personer som lider av benskörhet. Skadan kräver nästan alltid operation.

Symptom

yttrar sig som diffus ljumsksmärta vid belastning eller smärta i ytterlägen. Vid långdraget besvär även vilovärk. 

Höftimpingement (FAI)

Höftimpingement är en åkomma som beskrivs som ett inklämningssyndrom i höftleden mellan höftens ledpanna (acetabulum) och lårbenshalsen (collum femoris). Åkomman är uppdelad i två delar. PINCER beskrivs som när pålagringar på ledpannan har etablerats medan CAM är när pålagringarna istället sitter i övergången mellan lårbenshalsen och lårbenshuvudet. Man kan också ha en kombination av dem båda. Orsaken till detta är något oklar men symptomen yttrar sig oftast hos personer med ökade krav på höften såsom idrottare. Teorier finns om att delar av åkomman etableras under tillväxtstadiet under puberteten. Besvären yttrar sig oftast som smärta och stelhet i ljumsken vid ökade styrke- och/eller rörlighetskrav på höften såsom vid kampsport, dans, styrketräning och lagidrotter såsom fotboll och hockey. Milda former av höftimpingement kan behandlas med konservativ behandling medan mer uttalade förändringar oftast behövs opereras.

Höftbursit

En bursa är en slemsläck som förekommer mellan exempelvis en sena och ett ben, och vars uppgift är att minska friktion och möjliggöra en smidig rörelse. I höften sitter en slemsläck belägen högt upp, på utsidan av låret. Denna kan bli inflammerad, och orsakar då smärta när senan rör sig över benet. Skadan är relativt vanlig hos idrottare där löpning är involverat och kan även vara av traumatisk karaktär, som vid fall på höft.

Symptom

Smärta kring benutskottet på utsidan av höften. Svullnad.

Sportsman´s hernia / idrottsbråck

Idrottsbråck, Sportsman’s hernia, Gilmore´s groin eller athletic pubalgia, kärt barn har många namn. Detta är en vanlig diagnos hos idrottare med långvariga ljumsksmärtor. Det har rapporterats att över 50 procent av idrottare som hade haft ljumsksmärta i över 8 veckor hade idrottsbråck. Diagnosen refererar till ett spektrum av skador som involverar ljumskens flera delar i ljumskområdet. De vanligaste uppkomstteorierna grundar sig på överbelastningar och muskulära obalanser över bäckenet. Rörelser i höften och drag från muskulatur runt bäckenet kan resultera i en ökad
stress i inguinalområdet vilket kan leda till ”upprivningar” i ljumskväggens fascior och muskler. Skadan och smärtan beror på en muskulär obalans där adduktorerna drar mot de relativt svaga nedre magmusklerna vilket skapar en ”reva” i vävnaden. Dragkraften från adduktorerna ökar ännu mer då de nedre extremiteterna är fixerade mot ett
fast underlag. En annan teori till smärtan som uppstår vid idrottsbråck är att nervtrådar kläms. Idrottsbråck är vanligt i sporter som kräver upprepande rotationer och snabba riktningsförändringar i fart, exempelvis ishockey. Det typiska är att idrottaren upplever en smygande ensidig smärta över ljumsken vid aktivitet. Många beskriver dock också en plötsligt skärande känsla. Idrottaren kan även klaga på refererande smärtor på insidan av låret och till
könsorganen. Smärtan kan i vissa fall provoceras från snabba rörelser, hostning och nysning. Vid en klinisk undersökning noteras ofta en smärta lokalt över ljumskområdet. Smärtan kan ibland provoceras från en ”sit up” och vid hastigt ökat buktryck.

Symptom

Djupt sittande ljumsksmärta och/eller lågt sittande magsmärta. Ökande smärta i samband med fysisk belastning som avlastas med hjälp av vila. Tryckömhet kring symfysen. Smärta vid höft, höftadduktiom och smärta vid sit-up.

Behandling av Sportsmen´s hernia hos oss på Muskelcentrum

Först och främst utför våra Naprapater en grundlig undersökning för att kunna ställa rätt diagnos. Ljumskbesvär kan orsakas av väldigt många olika strukturer och det kan vara flera delar som är påverkade samtidigt. Vid Sportsmen´s hernia använder vi initialt specifika manuella behandlingstekniker för att minska smörtan. Därefter lägger Naprapaten upp ett specifikt rehabiliteringsprogram som utökas progressivt över ett antal veckor. Ofta når vi ett bra utfall. Skulle rehabiliteringsträningen inte leda till smärtfrihet är en kirurgisk åtgärd motiverad.

Artikelförfattare Ebba Immelsjö

Artikelförfattare Ebba Immelsjö

Leg. Naprapat

Ebba är utbildad Naprapat på Naprapathögskolan i Stockholm.

Redan som liten fick jag gå med andra naprapater och fascinationen växte för människokroppens funktioner och hur mycket man kunde hjälpa människor med sina egna händer. Med stort intresse för träning och hälsa samt möjligheten att få hjälpa andra människor kändes naprapatyrket som ett rätt val. Min strävan är att hitta grundorsaken till patienters besvär och därefter kunna lägga rätt grund för att skapa de bästa förutsättningar på en individuell nivå.

Boka här