Rygg

Behandla ryggsmärta som ryggskott hos en naprapat

Ryggsmärta är ett mycket vanligt bekymmer som våra Naprapater dagligen behandlar. Smärtan kan uppkomma akut, som ett ryggskott, eller uppfattas som kronisk och ofta ge en molande värk ner mot ryggslutet.
Orsakerna till ryggont kan vara många och komplicerade. Då ryggen är involverad i de allra flesta rörelser vi gör kan den också lätt påverkas av exempelvis dålig hållning, felbelastningar, stress eller övervikt.

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

ryggskott naprapat

Ryggskott och andra ryggbesvär

Ryggskott

Ett vanligt tillstånd som ofta uppstår i ländryggen. Ryggskottet ger en akut, skarp smärta och fås vid exempelvis ett tungt lyft med en samtidig felbelastning av ryggen. Ryggskottet går i normala fall över av sig självt efter några dagar. Dock finns ofta orsaken till ryggskottet kvar, varför det är rekommenderat att genomgå en grundlig undersökning så att inte besvären kommer tillbaka. Välkommen till vår mottagning i Uppsala för konsultation och behandling.

Bröstryggssmärta

Trötthet och spänningar i bröstrygg och nacke är ett vanligt kontorsrelaterat besvär. Detta beror ofta på en felaktig arbetsställning i kombination med en hög arbetsbörda och stress. Då muskler i regionen belastas statiskt under en lång tid minskar även blodtillflödet till musklerna samtidigt som borttransporten av slaggprodukter försämras. Detta orsakar smärta, vilket i sin tur leder till att musklerna spänns ytterligare. Här kan djupgående massage och eventuella frigörande justeringar av specifika ryggkotor vara såväl nödvändigt som lindrande och avlastande.

Låsningar i ryggen

Vid tillfällen där ryggraden belastas hårt eller felaktigt, som vid lyft, kan låsningar uppstå. En låsning är en öm led med nedsatt rörlighet där muskler omkring ofta krampat ihop. Smärtsignaler från leden gör att musklerna omkring låsningen inte kan fungera normalt. En låsning kan också byggas upp under en längre tid, till exempel på grund av stress och dålig rörlighet.

Låsningar kan även förekomma i revbenens leder. Dessa ger ofta upphov till en huggande smärta och krampande muskulatur i bröstryggen.

Diskbråck

En disk är en mjuk skiva som sitter mellan kotorna i ryggraden. Diskarna underlättar rörligheten i ryggen och fungerar även som stötdämpare. Vid plötsliga lyft eller vid ett fall eller annan olycka, kan disken till viss del gå sönder och anlägga ett tryck mot ryggmärgskanalen och ryggmärgsnerverna som går ut mot övriga delar av kroppen. Nervsignalerna som går ut samt de nervsignaler som förser hjärnan med information blir då störda, vilket kan ge upphov till en rad olika symptom. Dessa kan bland annat vara ryggsmärta, utstrålande smärta i ben alternativt arm beroende på var diskbråcket sitter, stickningar eller domningar och svaghet i ben- alternativt armmuskulatur. Diskbråck har oftast sin förekomst i ländryggen, och symptomen återfinns då i den nedre extremiteten.

Ischias

Ischiassmärta är värk som strålar från ländryggen, ner i benet och ofta ända ner i foten. Smärtan uppstår då ischiasnerven av olika orsaker blir irriterad eller inflammerad. Nerven är kroppens största och längsta nerv och bildas av nervrötter från länd- och korsryggen. Därefter går den vidare ner i den nedre extremiteten. Nerven har, som de flesta andra nerver, två huvudfunktioner: den förmedlar signaler från hjärnan till musklerna, och snappar upp sensorisk information (som smärta och beröring) från benen som sedan går till hjärnan.

Den vanligaste orsaken till ischiassmärta är ett diskbråck. Diskbråcket kan trycka på nervrötterna och ge symptom som kramp i låret, strålande eller huggande smärta ner i sätet och benet, brännande smärta i låret, ökad smärta vid hosta och domningar eller stickningar i ben och lår. Andra orsaker till ischias kan vara diskutbuktning, graviditet, ett trauma eller förändringar i kotpelaren som lett till minskat utrymme för spinalnerverna.

Falsk ischias

Ibland kan symptomen som beskrivs ovan förekomma utan att ischiasnerven är involverad. Detta kallas då för falsk ischias. Symptomen är då oftast lindrigare än vid ischiassmärta och den strålande smärtan sträcker sig sällan nedanför knät. Besvär kan uppkomma på grund av benlängdsskillnader, spända muskler eller felbelastning av ryggen, till exempel.

Piriformissyndrom

Då ischiasnerven löper i nära anslutning till piriformismuskeln i sätet kan nerven klämmas in på grund av att muskeln är spänd. Detta kallas för piriformissyndrom.

Symptom

Smärta i sätet. Strålande smärta ner i benet. Begränsad rörlighet vid rotation i höftleden.

Behandling av ryggskott och andra ländryggsbesvär hos oss på Muskelcentrum

Eftersom ländryggsbesvär kan uppkomma av flera olika orsaker så lägger Naprapaten stor vikt på noggrann undersökning för att ställa rätt diagnos. Efter en grundlig undersökning av ovannämnda områden men också av bröstrygg och höftled behandlar vi initialt orsaken bakom besväret. Vanligtvis består den behandlingen av att minska stelheten i ryggraden och att få igång en fungerande muskulatur runt ländryggen. Besväras du av ländryggsbesvär, kontakta oss på Muskelcentrum Naprapat & idrottsklinik så hjälper vi dig med vad just du behöver för behandling och rehabilitering.

Artikelförfattare Johan Söderström

Artikelförfattare Johan Söderström

VD för Muskelcentrum

Johan Söderström – Leg. Naprapat, idrottsmedicinsk specialist och grundare Muskelcentrum

Johan är legitimerad Naprapat och arbetar med yppersta världseliten inom ishockey där han bland annat varit en del av medicinska teamet i Tre Kronor. Johan har dessutom publicerat forskningsartikel inom stötvågsterapi 2016. Han är i dag VD för Muskelcentrum och håller kontinuerligt vidareutbildningar för terapeuter.

Boka här