Rygg

Behandla ryggsmärta som ryggskott hos en naprapat

Ryggsmärta är ett mycket vanligt bekymmer som våra Naprapater dagligen behandlar. Smärtan kan uppkomma akut, som ett ryggskott, eller uppfattas som kronisk och ofta ge en molande värk ner mot ryggslutet.

Orsakerna till ryggont kan vara många och komplicerade. Då ryggen är involverad i de allra flesta rörelser vi gör kan den också lätt påverkas av exempelvis dålig hållning, felbelastningar, stress eller övervikt. Det är viktigt att se över bröstrygg-mobilitet samt även muskulatur runt sätet för en optimerad hälsa i ländryggen.

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

ryggskott naprapat

Ryggskott och andra ryggbesvär

Ryggskott

Ett vanligt tillstånd som ofta uppstår i ländryggen. Ryggskottet ger en akut, skarp smärta och uppkommer vid exempelvis ett tungt lyft med eller utan en felbelastning av ryggen. Ryggskottet kan gå över av sig självt efter några dagar. Dock finns ofta orsaken till ryggskottet kvar och det är därför rekommenderat att genomgå en grundlig undersökning så att inte besvären kommer tillbaka.

Bröstryggssmärta

Trötthet och spänningar i bröstrygg och nacke är ett vanliga kontorsrelaterade besvär. Detta beror ofta på en felaktig arbetsställning i kombination med en hög arbetsbörda och stress. Då muskler i regionen belastas statiskt under en lång tid minskar även blodtillförseln till musklerna samtidigt som borttransporten av slaggprodukter försämras. Detta orsakar smärta, vilket i sin tur leder till att musklerna spänns ytterligare. Här kan djupgående massage och eventuella frigörande justeringar av specifika ryggkotor vara såväl nödvändigt som lindrande och avlastande.

Låsningar i ryggen

Vid tillfällen där ryggraden belastas hårt eller felaktigt, som vid lyft, kan låsningar uppstå. En låsning är en öm led med nedsatt rörlighet där muskler omkring ofta krampat ihop. Smärtsignaler från leden gör att musklerna omkring låsningen inte kan fungera normalt. En låsning kan också byggas upp under en längre tid, till exempel på grund av stress och dålig rörlighet.

Låsningar kan även förekomma i revbenens leder. Dessa ger ofta upphov till en huggande smärta och krampande muskulatur i bröstryggen, en så kallad revbenslåsning. Man kan även uppleva smärta vid djupa andetag. I vissa fall kan det vara muskulatur som höjer/sänker revbenen vid in/utandning som är påverkad. Våld mot revbenen kan orsaka en spricka/fraktur i revbenet och ge liknande symtom.

Diskbråck

En disk är en mjuk skiva som sitter mellan kotorna i ryggraden. Diskarna underlättar rörligheten i ryggen och fungerar även som stötdämpare. Vid plötsliga lyft eller vid ett fall eller annan olycka, kan disken till viss del gå sönder och anlägga ett tryck mot ryggmärgskanalen och ryggmärgsnerverna som går ut mot övriga delar av kroppen. Nervsignalerna som går ut samt de nervsignaler som förser hjärnan med information blir då störda, vilket kan ge upphov till en rad olika symptom. Dessa kan bland annat vara ryggsmärta, utstrålande smärta i ben alternativt arm beroende på var diskbråcket sitter, stickningar eller domningar och svaghet i ben- alternativt armmuskulatur. Diskbråck har oftast sin förekomst i ländryggen, och symptomen återfinns då i den nedre delen av kroppen.

 

Titzes syndrom

Titzez symdrom är ett tillstånd där brosket mellan revben och bröstben blir inflammerat. Orsaken är inte alltid klar, men kan bero på överbelastning i form av styrketräning, stelhet i bröstryggen då revbenen skapar en led mot både bröstryggskotorna och bröstbenet, spänningar i bröstmuskulaturen som fäster in i området samt stress.

Symtom

Smärtan debuterar ofta väldigt skarp och brukar beskrivas som huggsmärta kopplad till rörelse. Med tiden kan det övergå i en ömhet/molande känsla.

Behandling

Undersökningen är viktig för att utesluta eventuella differential diagnoser och för att ge rätt behandling och träning. Behandlingen består ofta av mobilisering/manipulation, mjukdelsbehandling av muskulatur, rehabiliteringövningar och information om tillståndet.

Ischias

Ischiassmärta är värk som strålar från ländryggen, ner i benet och ofta hela vägen ner i foten. Smärtan uppstår då ischiasnerven av olika orsaker blir irriterad eller inflammerad. Nerven är kroppens största och längsta nerv och bildas av nervrötter från länd- och korsryggen. Därefter går den vidare ner i den nedre extremiteten. Nerven har, som de flesta andra nerver, två huvudfunktioner: den förmedlar signaler från hjärnan till musklerna, och snappar upp sensorisk information (som smärta och beröring) från benen för att därefter skicka denna vidare till hjärnan.

Den vanligaste orsaken till ischiassmärta är ett diskbråck. Diskbråcket kan trycka på nervrötterna och ge symptom som kramp i låret, strålande eller huggande smärta ner i sätet och benet, brännande smärta i låret, ökad smärta vid hosta och domningar eller stickningar i ben och lår. Andra orsaker till ischias kan vara diskbuktning, graviditet, ett trauma eller förändringar i kotpelaren som lett till minskat utrymme för spinalnerverna.

Falsk ischias

Ibland kan symptomen som beskrivs ovan förekomma utan att ischiasnerven är involverad. Detta kallas då för falsk ischias. Symtomen är då oftast lindrigare än vid ischiassmärta och den strålande smärtan sträcker sig sällan nedanför knät. Besvär kan uppkomma på grund av benlängdsskillnader, spända muskler eller felbelastning av ryggen, till exempel.

Piriformissyndrom

Då ischiasnerven löper i nära anslutning till piriformismuskeln (ibland även igenom) i sätet kan nerven klämmas in på grund av att muskeln är spänd. Detta kallas för piriformissyndrom. Detta, som förklarat ovan, kan ge smärta i sätet. Strålande smärta ner i benet samt begränsad rörlighet vid rotation i höftleden.

Symptom

Smärta i sätet. Strålande smärta ner i benet. Begränsad rörlighet vid rotation i höftleden.

Behandling av ryggskott och andra ländryggsbesvär hos oss på Muskelcentrum

Eftersom ländryggsbesvär kan uppkomma av flera olika orsaker så lägger Naprapaten stor vikt på noggrann undersökning för att ställa rätt diagnos. Efter en grundlig undersökning av områdena nämnda ovan men även bröstrygg och höftled behandlar vi initialt orsaken bakom besväret och inte endast symtomet. Vanligtvis består den behandlingen av att minska stelheten i ryggraden och att få i gång en fungerande muskulatur runt ländryggen. Besväras du av ländryggsbesvär är du varmt välkommen att kontakta oss på Muskelcentrum Naprapat & idrottsklinik så hjälper vi dig med vad just du behöver i form av behandling och rehabilitering.

 

Artikelförfattare Alen Manovic

Artikelförfattare Alen Manovic

Examinerad Naprapat Leg. tjänstgörande

Alen Manovic – Naprapat på Muskelcentrums klinik i Västerås

Jag valde Naprapati för att jag värderar det äkta mötet med människan. Jag gillar tanken av att kunna få vara en del av att hjälpa till med någon annans besvär den tampas med till vardags. I mig hittar du en närvarande och motiverad terapeut som gör sitt yttersta för att du ska få det lättare i vardagen.

Boka här