ACP/PRP injektion

På vår klinik i Uppsala, Björkgatan får du hjälp med ACP (Autologous Conditioned Plasma) även kallad PRP (Platelet Riched Plasma = plasma som är berikad med blodplättar) för artros och för eventuella muskelskador och inflammationer i muskelsenorna.

ACP/PRP injektion är behandling med dina egna tillväxtfaktorer och spelar en viktig roll i läkning av vävnader och har använts för en mängd olika indikationer i mer än 30 år. Denna metod har tagit en stor del av marknaden i Europa med avseende på artrosbehandling (inuti slitna leder inom ortopedi), idrottsmedicin (behandla ihållande smärtsamma seninflammationer), sårläkning (kan injiceras på svårläkta sår eller förbättra hudens kvalitéer).

Trombocyter (blodplättar) är celler som finns i blodet för att stoppa blödning men de har fantastisk kraftig inverkan på inflammation vilket man redan visste 200 år sedan, och sprutade frakturer med. Trombocyterna innehåller tillväxtfaktorer och utnyttjas framgångsrikt även som hudfyllnader och hårsäcksstimulerare.

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

acp/prp injektioner

Vad är ACP/PRP injektion?

ACP kallas lika ofta PRP

ACP som står för Autologous Conditioned Plasma (= kroppseget behandlad plasma) plasma betyder ”allt flytande blod minus blodkroppar” och är därmed hyperrik på proteiner, hormoner, tillväxtfaktorer (dina egna). Tillväxtfaktorerna är vanligtvis mycket utspädda och utgör endast cirka 1 procent av blodet. Med denna metod får du allt på samma ställe vare sig det är en sliten led eller hudrynka. PRP är i princip samma sak (Protein Riched Plasma = plasma som är berikad med blodplättar). Att det finns två benämningar på samma sak torde kommit från att två olika läkar- och veterinärgrupper började samtidigt med samma behandlingar men gav dem olika namn.

Här nedan kan du se två färska multistudier som delvis visar resultat av att 78% av alla knäartrospatinter blev mycket bättre på ACP/PRP injektion, och därmed kunde operation av knät skjutas upp till framtiden. Den ena studien visar mycket bra resultat av ACP/PRP-behandling för ”tennisarmbåge/musarmbåge” dvs inflammation i fästen vid armbågen.

Intra-articular Autologous Conditioned Plasma Injections Provide Safe and Efficacious Treatment for Knee Osteoarthritis: An FDA-Sanctioned, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial.

A retrospective comparison of the management of recalcitrant lateral elbow tendinosis: platelet-rich plasma injections versus surgery.

Vanliga frågor

Hur går en behandling till?
Behandlingen genomförs genom att vi tar 15 ml blod från en ven i din arm, som vid ett vanligt blodprov. Därefter separeras plasman och blodplättarna (som innehåller tillväxtfaktorer) från blodet genom centrifugering. Slutligen injiceras plasman
med tillväxtfaktorerna i de områden man vill behandla, till exempel i knät vid knäartros.
Hur lång tid tar behandlingen vanligtvis?
Från det att man dragit blod till att man injicerar plasman tar det vanligtvis mellan 20-30
minuter.
Hur många behandlingar är nödvändigt?
För de flesta räcker det med 3 st behandlingar/år. Mellan varje behandling skall det gå 1-3
veckor. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man gör en 4:e injektion efter 6-8
månader.
Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras. Ansvarig läkare
kommer att utforma ett behandlingsprogram baserat på patientens symptom och grad av
artros.
Hur snabbt och vilka resultat bör man förvänta sig efter injektionerna?
Det är individuellt och beror på graden av artros och vilka symptom man upplever. De
flesta upplever en symptomlindring efter första behandlingen.
Kan alla grader av artros behandlas?
Ja, PRP-behandlingen kan användas vid alla grader av artros. Dock kan resultaten skilja
sig åt. Har man lätt till moderat artros är förutsättningarna bättre. Viktigt att tänka på är att
man inte behandlar graden av artros, utan symptomen. Vissa som har grav artros kan ha
färre symptom än de med moderat artros, det är alltså väldigt individuellt.
Hur länge varar behandlingen?
Behandlingsresultaten varierar, men de flesta studier visar på att det varar i cirka 12
månader, längre uppföljning har inte gjorts. Genom att kontinuerligt upprepa
behandlingen man kan upprätthålla resultatet.
Vilka områden kan behandlas?
De vanligaste områden med starkast evidens är artros och tendinopatier (t.ex.
tennisarmbåge, achillestendinos, plantar fasciit/hälsporre m fl.)
Vilka biverkningar kan förväntas?
Vid artros: Det finns väldigt få rapporterade fall om biverkningar med plasmainjektioner i
leden.
Vid tendinopatier: En viss ömhet/smärta kan kännas i 1-2 dagar i det drabbade området.
Mindre blåmärken kan förekomma efter nålen.
Varför skall jag välja PRP framför t.ex. kortisoninjektion?
Detta är kroppseget men man har på senare tid sett att kortisoninjektioner efter ett antal behandlingar kan ha en
negativ effekt på brosk och senor/ligament.
ACP/PRP är en produkt som är 100% kroppsegen. Med andra ord finns ingen risk för
allergiska reaktioner då inga kemiska ämnen har tillförts. Det är kroppsegna ämnen som
inte bryter ned din vävnad utan tvärtom, hjälper olika strukturer att läka och
symptomlindra.
Prisvärt
Långvariga resultat och möjlighet att behandla flera områden samtidigt.
Jämfört med andra behandlingar är priset lågt för liknande resultat.
Många försäkringsbolag godkänner idag behandlingen.
Evidens
De senaste åren har många högkvalitativa studier, som påvisar goda resultat, publicerats.
Flexibelt
Kan användas i samband med sjukgymnastik och/eller annan fysisk aktivitet.
Finns det några kontraindikationer för denna typ av behandling?
Om du har, eller har haft någon typ av cancersjukdom.
Vad bör man tänka på innan ett besök?
Det är viktigt att hålla sig hydrerad. Drick gärna vatten ett par timmar innan besöket då
uttorkning kan påverka din plasmanivå negativt.
Undvika alkohol dagen före och samma dag som behandlingstillfället.
Äter du NSAID (t.ex. Ipren, Ibuprofen, Aspirin m.fl.) bör du undvika dessa under
behandlingstiden då de kan påverka tillväxtfaktorernas effekt negativt.
Artikelförfattare Johan Söderström

Artikelförfattare Johan Söderström

VD för Muskelcentrum

Johan Söderström – Leg. Naprapat, idrottsmedicinsk specialist och grundare Muskelcentrum

Johan är legitimerad Naprapat och arbetar med yppersta världseliten inom ishockey där han bland annat varit en del av medicinska teamet i Tre Kronor. Johan har dessutom publicerat forskningsartikel inom stötvågsterapi 2016. Han är i dag VD för Muskelcentrum och håller kontinuerligt vidareutbildningar för terapeuter.

Boka här