Axlar

Axelleden är en komplex led. Den tillåter rörelse i samtliga rörelseriktningar och rörelseomfånget i en fungerande axel är stort vilket ställer höga krav på dess funktion. Axeln kan drabbas av både traumatiska och atraumatiska tillstånd där en riktig och noggran undersökning och korrekt diagnos är viktigt, så att både behandling och rehabiliteringsträningen ska bli så effektiv som möjligt.

Vid svårdiagnosticerade fall har vi på Muskelcentrum tillgång till diagnostiskt ultraljud(länk) för att komplettera den kliniska undersökningen och därmed tillskansa oss en bättre bild av problematiken och defakto se på bild hur det ser ut. 

Nedan kan du läsa om ett par vanliga tillstånd som rör axeln. 

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

axelsmärta naprapatbehandling

Besvär – axelsmärta

Impingement-syndrom

Impingement (inklämningssyndrom) i axelleden innebär att det smärtar i axeln på grund av begränsat utrymme mellan skulderbladssutskottet (acromion) och överarmsbenet. Detta är den vanligaste orsaken till axelsmärta. Risken för inklämning ökar om axeln utsätts för hög belastning, upprepade och/eller ensidiga rörelser särskilt med armen ovanför axelhöjd samt om man har en nedsatt kontroll och stabilitet i skulderbladet. Vanligtvis är det en muskelsena tillsammans med en slemsäck som kläms in och detta leder till besvär i axeln.

Symptom

Smärta vid lyft av armen framåt och utåt sidan. Smärtan ökar om armen samtidigt vrids inåt. Andra vanliga situationer då det ofta smärtar är att tvätta håret, klä på och av sig på överkroppen samt på natten när man sover då axeln kläms ihop om man sover på sidan.

Behandling av impingement hos oss på Muskelcentrum

Eftersom impingement inte är en specifik strukturell skada utan ett syndrom som kan ha många olika bakomliggande orsaker så är det viktigt med en noggrann undersökning. Beroende på vilka orsaker som ligger bakom besvären så är behandlingen och rehabiliteringen olika inriktad. Ofta handlar det om att få en bättre hållning, stärka muskulaturen kring axeln och skulderbladet samt förbättra funktionen kring axelleden. Ofta föreligger muskulär smärta runtomkring axelleden som vi initialt behandlar för att snabbt minska axelsmärta.
I de fall muskler och muskelsenor är skadade behandlar vi även det. Vi använder då stötvågsbehandling, mobilisering och dry needling för att skapa en strukturell förändring och en bättre läkningsprocess. De flesta med impingementsyndrom som våra Naprapater behandlar blir bra genom icke-kirurgisk behandling.

Axelinstabilitet

Såväl ett akut trauma (luxation) som en längre tids progression kan orsaka instabilitet i axelleden. Instabiliteten orsakar en slapp ledkapsel. Är kapseln för slapp kan ledhuvudet (översta delen på överarmsbenet) till viss del glida ifrån ledpannan. Tillståndet kallas för en subluxation. Glider ledhuvud och ledpanna ifrån varandra helt och hållet, benämns tillståndet för en luxation.

Symptom

Obehagskänsla kring axeln. Olika rörelser i axelleden ger en upplevelse av att axeln kan hoppa ur led.

Behandling av axelinstabilitet hos oss på Muskelcentrum

Först och främst utför våra Naprapater en grundlig undersökning både manuellt och med hjälp av muskuloskeletal ultraljudsundersökning för att utesluta eventuella muskel- eller senrupturer som kan kräva kirurgisk åtgärd. Om det ej föreligger den typen av skada så inleds ett progressivt rehabiliteringsupplägg för att stabilisera axeln och återställa dess funktion. Hos idrottare som snabbt behöver återgå till tävling eller match kan vi med hjälp av tejpning eller ortos minska risken för ytterligare luxation.

Axelluxation: Hillsach-/bankartskada

Axelluxation eller urledvridning i axelleden är en ganska vanlig skada som ofta förekommer inom idrotten, men även ibland vid fallskador eller andra olyckor. Skademekanismen är oftast att man instinktivt vrider armen utåt för att skydda kroppen vid ett fall eller andra liknande händelser. När sedan armen tar emot stöten kan en urledvridning ske. Axelleden kan både luxera framåt och bakåt. Som följd av en urledvridning kommer oftast en Hill Sachs- och bankart-skada. En bankart-skada innebär att brosk har lossnat från broskringen på leden, medan Hill Sachs är en skada på ledhuvudet från överarmen som följd av en stöt eller sammanpressning mot ledpannan i axelleden.

Symptom

Ger ofta en mycket svår smärta vid skadetillfället och så länge leden är vriden ur led. Typiskt för skadan är också att man tydligt kan se att axeln är ur sin ursprungsposition, den hänger då oftast framåt-nedåt. Röntgen säkerställer diagnos och graden på skadan.

Behandling av axelluxationer hos oss på Muskelcentrum

Den skadade ska så snabbt som möjligt föras till läkare, eller terapeut med kunskap kring hur man repositionerar en axelled, för att så snabbt som möjligt få på plats leden i sitt ursprungsläge. Därefter fixeras axeln mot kroppen för att lindra smärtan och ge leden tid att läka. Mitella kan behövas i upptill 2-3 v beroende på ålder och och hur allvarlig skadan är. Hos idrottare med mycket höga krav kan en akut artroskopi behövas för att skapa så goda förutsättningar för återgång till idrott som möjligt. När lindan tas av påbörjar rehabiliteringsträningen där syftet är att återskapa fullgod rörlighet, styrka och proprioception i axel. Återgång till idrott är lämpligt när full rörlighet och styrka är återskapad, i regel 2-3 månader efter skadetillfället.

 

 

AC-ledsseparation

Nyckelbenet och skuldran binds samman av en glidled, kallad AC-leden. Leden är delaktig i axelledens rörelser. Vid traumatiska händelser, såsom vid fall då den drabbade tar emot sig med handen eller vid ett direkt slag mot axeln, kan leden påverkas och nyckelbenet och skuldran separeras från varandra. Skadan är vanlig inom idrotter som hästsport, cykling samt inom kontaktsporter.

Symptom

Axelsmärta, svullnad och rodnad. Alla symptom behöver inte uppvisas samtidigt.

Behandling av AC-ledsseparation hos oss på Muskelcentrum

En AC-ledsseparation kräver sällan någon kirurgisk åtgärd. Ett progressivt rehabiliteringsupplägg i kombination med manuella behandlingar för att minimera smärtan påskyndar återhämtningen avsevärt.

Musarm

Musarm är den gemensamma benämningen på besvär som härstammar från nacke, axlar, arm, handled och fingrar. Ofta så har man en molande ömhet/smärta som sprider sig från nacke och skuldra ut i armen antingen enbart vid rörelse eller både vila och ansträngning. Idag innebär de allra flesta jobben i samhället någon form av arbete framför dator. Sittande arbetsställning leder ofta till en försämrad hållning och arbetsposition för axlar och nacke. Vid långvarig belastning i en försämrad position och hållning i kombination med ensidiga monotona rörelser framför datorn under längre tid så uppkommer ofta besvär från dessa områden. Ofta behövs inte någon tyngre belastning för att besvären ska uppstå utan orsaken kommer mer av en långvarig och ensidig arbetsställning.

Behandling av musarm hos oss på Muskelcentrum

Musarm orsakas oftast av långvarig överansträngning på grund av monotont arbete. Våra Naprapater lägger stor vikt på undersökning av hållning, skuldrans och axelledens samt nackens funktion. Efter en grundlig undersökning behandlar vi initialt symptomen så att besvären minskar snabbt. Därefter behandlar vi orsaken bakom besväret. Vanligtvis består behandlingen av att minska stelheten i ryggraden och att få igång en fungerande muskulatur runt skuldra och axlar. Dry Needling är en mycket effektiv behandling som vi ofta använder för att snabbt få bukt med besvären vid musarm.

 

Bicepstendinit

Förekommer oftast i den långa delen av den tvåhövdade muskeln på överarmen, också känd som biceps. Uppkommer ofta som följd av annan skada i skulderregionen, t ex skadorna du som du kan läsa om tidigare i texten. Tendinit betyder inflammation i en sena och kan vidare leda till tendinos, vilket är en degenerativ förändring där senans uppbyggnad ändras. Bicepstendinit drabbar framför allt idrottare med stora krav till axlar och skuldror, men kan även orsakas av långvarigt monotont eller repetitivt arbete.

Symptom

Ömhet eller smärta över den främre delen av axeln eller överarmen, smärtan ökar oftast vid belastning, framför allt en böjning i armbågsleden. I det akuta skedet kan det även förekomma senknarr, vilket är ett knastrande ljud när armbågsleden böjs och sträcks. 

Behandling av bicepstendinit hos oss på Muskelcentrum

Behandling av en bicepstendinit innebär oftast lokal behandling av det inflammerade området i senan med fokuserad stötvåg. Det är även viktigt att kringliggande strukturer som kan vara en möjlig orsak till skadan också behandlas, då kan tekniker som dry needling, manipulation, pressur och massage vara nyttiga verktyg. För att skapa goda förutsättningar för läkningen och förebygga ny skada så får du ett rehabiliteringsprogram anpassat din skada.

Axlar

av | maj 17, 2019

Artikelförfattare Oskar Widlund

Artikelförfattare Oskar Widlund

Leg. Naprapat

Oskar Widlund – Leg. Naprapat. Kompetenser: Dry needling steg 1, personlig tränare EQF4

”Att jag skulle bli naprapat var inte självklart. Att jag ville arbeta inom vården på något sätt och hjälpa människor ur smärttillstånd var desto mer självklart.”

Boka här