Naprapati

Hur går en behandling till?

När man bokar en naprapatbehandling hos oss börjar besöket med en anamnes. Det är ett samtal där du får berätta om dina besvär, skadehistorik och annat som kan vara relevant. Därefter ställer vi några riktade frågor för att få en bra bild av vad den bakomliggande orsaken kan vara. Det är viktigt att du som patient delar med dig av all information gällande symtom och sjukdomshistoria för att vi ska kunna ge en god och effektiv vård. Alla naprapatbehandlingar journalföras enligt lag.

När anamnesen är genomförd utförs en undersökning för att bekräfta det som du i anamnesen har berättat. Genom våra tester försöker vi utesluta att det finns allvarligare bakomliggande patologier som orsakar dina besvär. Efter undersökningen ställs en diagnos och du får möjligheten att ställa eventuella frågor som du har kring diagnosen.

När du har fått din diagnos kommer vi förklara hur vi tycker att smärtan eller
besväret ska behandlas på bästa sätt. Som behandling brukar vi kombinera mellan flera olika tekniker för att du som patient ska få en så effektiv väg som möjligt tillbaka. Se mer om våra olika behandlingstekniker nedan.

Efter behandlingen upprättar ni en vårdplan tillsammans och du får eventuella
övningar eller program som du behöver genomföra för att rehabiliteringen ska bli så effektiv och lyckad som möjligt.

Manipulation

Manipulation är en av naprapatins huvudtekniker. Utmärkande för metoden är det snabba trycket – impulsen, som utförs med maximal hastighet, litet rörelseutslag och med så lite kraft som möjligt. I syfte att normalisera funktionen i en rygg- eller extremitetsled hos en patient tar naprapaten grepp med sina händer över leden. För att vara specifik, och då även kunna ha ett så litet rörelseutslag som möjligt, blockerar naprapaten med sina händer alla rörelser som inte är önskvärda i både den aktuella leden och i övriga leder som annars skulle kunna påverkas.
Naprapatens handrörelser avslutas med ett snabbt tryck, en impuls, där syftet är att återställa funktionen och öka rörligheten i leden. Genom att uppnå detta kan vi även få muskler att slappna av.

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

stötvågsbehandling

Dry Needling och Integrated Dry Needling

Vi på Muskelcentrum använder oss ofta av två nåltekniker, Dry Needling och Integrated Dry Needling. Detta går till genom att man stimulerar önskad struktur med akupunkturnålar för att återskapa funktion, smärtlindra och bidra till en snabbare läkning. Det här är två tekniker som är mer träffsäkra än många andra manuella behandlingsmetoder, då man enkelt kan komma åt mer djupliggande strukturer. Läs mer om Dry needling här.

Elektroterapi

I kombination med behandling med nålar kan man ofta välja att stimulera strukturer med ström via nålarna. Exempelvis kan en muskel stimuleras till att kontrahera för att få en ökad aktivering samt en smärtlindring. Behandling med ström kan även ha smärtlindrande effekt på kroniska smärtor så som till exempel kronisk ländryggssmärta.

Massage, Pressur och Bindvävsmobilisering

En annan vanlig teknik som ofta används, beroende på skada eller problematik, är massage, pressur och bindvävsmobilisering. Massage och pressur bidrar till ökad blodgenomströmning i området och ger även en smärtlindrande effekt. Massage kan även användas i syfte att skapa snabbare återhämtning. Bindvävsmobilisering är en teknik där man vill sträcka på bindväven som ligger runt muskulatur, då denna struktur ofta kan bidra till stelhet och nedsatt rörlighet. Läs mer om massage här.

Fokuserad och Radiell stötvåg

Vid sen- och muskelbesvär kan även en stötvågsmaskin användas för att stimulera till läkning. Denna kan användas i många sammanhang, men oftast används detta när man upplever smärta från en muskelsena. Stötvågen bidrar till en ökad läkning i senan. Läs mer om stötvågsbehandling här.