Rehabiliteringsträning

Rehabiliteringsträning är en självklar del för att bygga upp och främja läkningsprocessen efter en faktisk skada, det är alla överens om. För alla är det kanske inte lika självklart att rehabilitering är lika viktigt även om vi inte har en faktisk vävnadsskada då mer eller mindre alla former av smärttillstånd i rörelseapparaten kräver rehabiliteringsträning för att det ska vara hållbart över tid.

En rehabiliteringsplan syftar till att återfå optimal funktion i de påverkade områdena vilket innefattar bland annat styrka, stabilitet och rörlighet. Hur en sådan plan ser ut kan variera stort beroende på besvär. När väl funktionen är åter så ska en långsiktig plan innehålla strategier för att minska risken/helt undvika återkommande besvär. 

Boka rehabiliteringsträning idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

rehabiliteringsträning naprapat

Typer av rehabiliteringsträning

Performanceträning:

Vi jobbar med så kallad performanceträning för idrottare, motionärer och föreningar. Det innebär ett helhetsgrepp om varje del för en optimal fysik för idrottare och atleter. Vårt tillvägagångssätt skapar bästa förutsättningar för att öka prestationsförmågan och samtidigt minska skaderisken.
Vi arbetar med ett koncept som består av fem delar: 

Athletic Movement

När en rörelse tränas upprepade gånger skapas ett specifikt program unikt för kroppen och dess rörelse. Ju oftare en rörelse tränas desto effektivare och förfinad blir den. Så är all träning bra träning? NEJ!
Om en rörelse tränas med dålig koncentration, hållning, ospecifikt så kommer det också att lagras i ”mjukvaran” vilket gör att rörelsen blir sämre vid efterföljande tillfällen. Träning leder inte till perfektion – Perfekt träning leder till perfektion! När det uppstår problem med en specifik rörelse måste både mjukvara och hårdvara undersökas. Ofta tänker tränare att det bara handlar om att träna ännu mer MEN om hårdvaran inte fungerar optimalt så spelar det ingen roll hur mycket man försöker förfina mjukvaran! Hur idrottaren rör sig definierar idrottaren, inte hur idrottaren ser ut!

Power, Speed, Agility

Power = arbete delat på tid. Det kan vara väldigt invecklat.

Tänk istället att Power är styrka med snabbhet eller uthållighet med snabbhet. För att träna power/speed så krävs det en bra grund av styrka/uthållighet.

Agility är snabhhet med perfekt kontroll

 

Performance

När alla ovanstående delar har uppnåtts övergår träningen mer till ren performance.

Oavsett om du är motionär eller elitidrottare har du mycket att vinna med professionell och individanpassad hjälp.
Som idrottare är du i behov av speciellt upplagd träning utefter dina förutsättningar, men framför allt utefter de krav som din idrott ställer.

Mobility & Stability

De flesta förstår vad Mobility & Stability betyder. Det många dock missar är att dessa två egenskaper måste samarbeta för att skapa en effektiv rörelse!

Mobilitet innefattar både muskel och led vilket skapar det vi kallar för Range of motion (ROM). Styrka definieras som förmåga att producera kraft eller rörelse medans stabilitet definieras som förmåga att kontrollera kraft eller rörelse.

Nedsatt mobilitet och/eller stabilitet skapar dålig effektivitet och kräver mer energi för att utföra en rörelse. Nedsatt biomekanik skapar inte bara nedsatt prestation utan det ökar också stress på kroppen vilket kan resultera i skada. Att träna utan optimerad mobilitet & stabilitet leder till mindre effektiva motorprogram som måste byggas om för att fungera optimalt.

Strength & Endurance

Styrka definieras som förmåga att utföra arbete. Effektiv styrketräning leder till hypertrofi där muskeln ökar i storlek. Hypertrofi är inte bara en ökning i muskelmassa utan leder också till högre cirkulation, ökade glykogendepåer.

Uthållighet är förmågan att utföra arbete under en längre tid.

Syftet med styrka och uthållighetsträning är volym och intensitet, det vill säga att öka kapaciteten för att träna på en högre intensitet under en längre period.

Artikelförfattare Oscar Widlund

Artikelförfattare Oscar Widlund

Leg. Naprapat

Oskar Widlund – Leg. Naprapat. Kompetenser: Dry needling steg 1, personlig tränare EQF4

”Att jag skulle bli naprapat var inte självklart. Att jag ville arbeta inom vården på något sätt och hjälpa människor ur smärttillstånd var desto mer självklart.”

Boka här