Rehabiliteringsträning

Efter en skada är rehabiliteringsträning och återuppbyggnad en viktig del för att påskynda läkningsprocessen och för att återfå optimal funktion i rörlighet, styrka och stabilitet.

Våra Naprapater hjälper dig att lägga upp träningsprogram med specifika övningar utformade för just dina besvär för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du snabbt skall kunna återgå till tidigare aktivitet. Målet med rehabiliteringsträning är att få en bättre fysisk förmåga och undvika återkommande besvär.

Boka rehabiliteringsträning idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

rehabiliteringsträning naprapat

Typer av rehabiliteringsträning

Performanceträning

Vi jobbar även med så kallad performanceträning för idrottare, motionärer och föreningar. Vi arbetar med att ta ett helhetsgrepp om varje del för en optimal fysik för idrottare och atleter. Vårt tillvägagångssätt skapar bästa förutsättningar för att öka prestationsförmågan och samtidigt minska skaderisken.
Vi arbetar med ett koncept som består av fem delar.

Athletic Movement

När en rörelse tränas upprepade gånger skapas ett specifikt program unikt för kroppen och dess rörelse. Ju oftare en rörelse tränas desto effektivare och förfinad blir den. Så är all träning bra träning? NEJ!
Om en rörelse tränas med dålig koncentration, hållning, ospecifikt så kommer det också att lagras i ”mjukvaran” vilket gör att rörelsen blir sämre vid efterföljande tillfällen. Träning leder inte till perfektion – Perfekt träning leder till perfektion!När det uppstår problem med en specifik rörelse måste både mjukvara och hårdvara undersökas. Ofta tänker tränare att det bara handlar om att träna ännu mer MEN om hårdvaran inte fungerar optimalt så spelar det ingen roll hur mycket man försöker förfina mjukvaran! Hur idrottaren rör sig definierar idrottaren, inte hur idrottaren ser ut!

Power, Speed, Agility

Power är = arbete delat på tid. Det kan vara väldigt invecklat.

Tänk istället att Power är styrka med snabbhet eller uthållighet med snabbhet. För att träna power/speed så krävs det en bra grund av styrka/uthållighet.

Agility är snabhhet med perfekt kontroll.

Mobility & Stability

De flesta förstår vad Mobility & Stability betyder. Det många dock missar är att dessa två egenskaper måste samarbeta för att skapa en effektiv rörelse!

Mobilitet innefattar både muskel och led vilket skapar det vi kallar för Range of motion (ROM). Styrka definieras som förmåga att producera kraft eller rörelse medans stabilitet definieras som förmåga att kontrollera kraft eller rörelse.

Nedsatt mobilitet och/eller stabilitet skapar dålig effektivitet och kräver mer energi för att utföra en rörelse. Nedsatt biomekanik skapar inte bara nedsatt prestation utan det ökar också stress på kroppen vilket kan resultera i skada. Att träna utan optimerad mobilitet & stabilitet leder till mindre effektiva motor program som måste byggas om för att fungera optimalt.

Strength & Endurance

Styrka definieras som förmåga att utföra arbete. Effektiv styrketräning leder till hypertrofi där muskeln ökar i storlek. Hypertrofi är inte bara en ökning i muskelmassa utan leder också till högre cirkulation, ökade glykogendepåer.

Uthållighet är förmågan att utföra arbete under en längre tid.

Syftet med styrka och uthållighetsträning är volym och intensitet, det vill säga att att öka kapaciteten för att träna på en högre intensitet under en längre period.

Performance

När alla ovanstående delar har uppnåtts övergår träningen mer till ren performance.

Oavsett om du är motionär eller elitidrottare har du mycket att vinna med professionell och individanpassad hjälp.
Som idrottare är du i behov av speciellt upplagd träning utefter dina förutsättningar, men framför allt utefter de krav som din idrott ställer.

Boka här