Nacksmärta & Nackspärr

Nacksmärta kan bero på väldigt många faktorer. Idag lider många av stress och i kombination med en stillasittande arbetsmiljö bidrar det ofta till muskelspänningar med smärta i nacke samt huvudvärk som följd. Drag från ett öppet fönster eller en dålig sovställning kan också leda till en värkande nacke. Skador på nackkotpelaren samt nervinklämningar på grund av trånga passager eller spända muskler kan ge utstrålande smärta, domningar och muskelsvaghet i axlar och armar.

Smärtan kan komma akut, som vid en whiplashskada, eller vara av kronisk karaktär. Vid övervikt, dålig hållning eller svaga magmuskler kan ryggraden belastas på ett felaktigt sätt. Nacken tvingas då kompensera för den ofördelaktiga hållningen vilket orsakar smärta i nackregionen.

Boka din behandling idag

Våra duktiga naprapater hjälper dig så fort som möjligt. I bokningssystemet hittar du olika typer av behandlingar för olika tillfällen. Är du osäker på vilken du bör ta? Ring oss eller boka en vanlig naprapatbehandling så kan vi hjälpa dig!

nacke naprapat

Besvär – nacke

Nackspärr

Vid nackspärr får man en plötslig kramp i nackmusklerna. Man blir stel i nacken och det gör ont. Det är svårt att vrida på huvudet på grund av krampen och smärtan. Ofta uppkommer besvären efter att man har gjort en häftig rörelse med huvudet eller om man har råkat sova i en obekväm ställning. Ibland finns det inte någon särskild förklaring till varför man får nackspärr.

Varför får man nackspärr?

De vanligaste anledningarna till nackspärr är ensidiga arbetsställningar och dålig ergonomi. Nedkylning av nacken på grund av att man har suttit i drag, exempelvis i en bil med luftkonditionering kan också orsaka värk i nacken. Även stress och andra psykiska problem kan successivt skapa spänningar i musklerna i nacken och detta kan frambringa stelhet och smärtor.

Det som vanligtvis händer när man får nackspärr är att det uppstår begränsad rörlighet i nackens leder, så kallade ”låsningar”. Detta sker alltid i kombination med muskulära spänningar eller ”triggerpunkter”.

När man får nackspärr så är rekommendationen att man ska fortsätta med vanliga aktiviteter och förbli aktiv inom smärtgränsen. Man bör inte provocera rörelsen så att det smärtar. Vid behov kan man tillfälligtvis ta receptfri smärtstillande medicin.

Behandling av nackspärr hos oss på Muskelcentrum

Eftersom nackspärr oftast är ett funktionellt överansträngningsbesvär så läggs stor vikt vid undersökning av hållning samt nackens och skuldrornas funktion. Efter en grundlig undersökning av nacken och skuldrorna behandlar vi initialt orsaken bakom besväret.

Vanligtvis består behandlingen av att minska stelheten i nacken genom att få igång en fungerande muskulatur runt skuldra och axlar.

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk uppträder oftast i bakhuvudet samt över ögon, panna och hjässa med tryckande karaktär. Värken kan också uppkomma i nacken, käkarna och tinningarna. Denna typ av huvudvärk är vanligt förekommande och uppkommer ofta under och efter långvarigt och lågintensivt, statiskt arbete under bristande ergonomi, t ex på kontoret. Stress, psykiska påfrestningar, synfel och bristande bettfysiologi kan också orsaka återkommande huvudvärk liksom trauma mot nacke och huvud.

Behandling av spänningshuvudvärk hos oss på Muskelcentrum

Spänningshuvudvärk är vanligtvis tacksamt att behandla. Det är mycket viktigt att finna grundorsaken till varför besvären har uppstått och därför gör våra Naprapater en noggrann undersökning innan behandlingen inleds. Behandlingen utförs i bröstrygg och nacke, både i leder och muskler. Vi analyser också arbetsposition och går igenom specifika rehabiliteringsövningar.

Migrän

Migrän innebär återkommande anfall av huvudvärk som bland annat kan utlösas av vissa födoämnen och spänningstillstånd i nackens muskulatur. Det är oklart varför migrän uppstår, men det är ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet kring hjärnan som pågår under migränattacken.

Anfallen kan komma både med eller utan förkänning. Tecken på att ett anfall är på gång kan vara synfenomen eller påverkan på känseln, aurafasen. Huvudvärken sitter oftast på ena sidan, spränger eller dunkar och gör så ont att man blir illamående, kräks och mer ljud- och ljuskänslig. Detta medför initialt huvudvärk av spänningstyp som sedan övergår i ett migränanfall. För att kunna skilja ut vilken typ av huvudvärk det rör sig om kan du ha nytta av att föra en s k huvudvärksdagbok, som finns att få på vårdcentraler. Ta med den till din naprapat så kan ni tillsammans ta fram sambanden som ger upphov till din huvudvärk. Behandlingen är densamma som för nackspärr.

Behandling av migrän hos oss på Muskelcentrum

Manuell behandling kan avhjälpa och förebygga att huvudvärken utlöses. Detta innebär att många – men inte alla – patienter behandlas både i förebyggande syfte och i början av ett migränanfall.
Orsakerna till och symptomen vid nacksmärta kan vara många och komplicerade och variera mellan individer. Naprapaten gör en noggrann undersökning med hjälp av ortopediska tester, neurologiska tester och muskeltester för att klargöra orsaken till besvären. Utifrån diagnos väljer sedan Naprapaten de mest effektiva behandlingsteknikerna och rehabiliteringsprogram.

Artikelförfattare Johan Söderström

Artikelförfattare Johan Söderström

VD för Muskelcentrum

Johan Söderström – Leg. Naprapat, idrottsmedicinsk specialist och grundare Muskelcentrum

Johan är legitimerad Naprapat och arbetar med yppersta världseliten inom ishockey där han bland annat varit en del av medicinska teamet i Tre Kronor. Johan har dessutom publicerat forskningsartikel inom stötvågsterapi 2016. Han är i dag VD för Muskelcentrum och håller kontinuerligt vidareutbildningar för terapeuter.

Boka här