Det finns flertalet besvär och sjukdomar där enbart kvinnor drabbas. Många kvinnor kan tyvärr uppleva att det saknas resurser och kompetens inom den traditionella vården.

Det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig då kunskapen om träning och rehabilitering under och efter graviditet ibland kan vara begränsad. Att besvär efter en förlossning i det närmaste bemöts av vården som ett kort konstaterande att ”så här är det”. Det är en av anledningarna till att jag har valt att utbilda mig och lära mig mer om hur jag som naprapat bäst hjälper kvinnor med tex besvär efter graviditet, svag/spänd bäckenbotten, inkontinens eller endometrios, områden som alla går under begreppet kvinnohälsa.

Alla graviditeter karaktäriseras av förändringar. Kroppen, livet, individen – allt går igenom någon form av förändringsprocess.

När du söker vård hos oss, är behovet att bli lyssnad på, sedd och bekräftad i din situation och smärta centralt för alla patienter oavsett besvär.

Men det behovet kan bli extra tydligt om det finns ett stigma kring ditt besvär vilket många gånger kan vara fallet med patienterna inom kvinnohälsa.
I mitt arbete som naprapat och specialisering inom just kvinnohälsa kan jag erbjuda kvinnan en ökad kunskap om sina besvär, vilken typ av träning som passar dom bäst för att uppnå smärtlindring samt ökad funktion i bäckenbottenmuskulatur, rygg, buk och underliv.

Graviditetsrelaterad bäckensmärta, det som tidigare har kallats foglossning är ett tillstånd som kan orsaka obehag och smärta i bäckenregionen under graviditeten. Det kan kännas i ryggslutet, ut mot skinkorna och framtill i bäckenfogen som ligger i mitten av pubisbenet. Orsaken är inte helt fastställd men ca hälften av alla gravida drabbas.

När jag träffar mina gravida patienter brukar jag säga att du har som ett ”bilbatteri” att förhålla dig till under ett dygn.

Du klarar tex kanske att gå upp och ner i en trappa en gång men går du upp och ner flera gånger får du ont resterande del av dagen eller du kan tex promenera 15 minuter men går du 30 minuter gör det ont, och du hamnar lätt i en släpig eller vaggande gång.

Du får ett sämre rörelsemönster om du hela tiden ”laddar ur” ditt batteri och det i sin tur leder till att du får ondare. Du använder dina mag- och sätesmuskler allt mindre och du blir svagare och får mer besvär.

Om du rör dig smart, gör vardagens rörelser till naturlig träning och hittar en träningsform som känns bra, där du kan få in både träning, andningsövningar och avslappning och därmed ”sparar på batteriet” får du mindre ont och blir starkare både fysiskt och mentalt. Detta är så klart inte helt lätt alla gånger, och du kan behöva behandling, stöd från omgivning eller sjukskrivning för att få mindre ont.
Att du sparar på batteriet betyder inte att du ska undvika träning och rörelse utan hitta ett sätt att få in det i din vardag utifrån dina egna förutsättningar. Träningen är också nödvändigt för att kompensera den minskade vardagsmotionen.

Genom att regelbundet göra övningar lär du känna din kropp och hur den förändras under graviditeten, du känner dig tryggare i din kropp och riskerar inte att bli ”rörelserädd” vilket jag upplever att många gravida med bäckensmärtor är.

När du blir gravid ökar rörligheten i kroppens leder och fogar. Kroppen utsöndrar ett hormon, relaxin, för att underlätta förlossningen. Frisättning av relaxinet fortsätter hela graviditeten. På så sätt kan bäckenet vidga sig under förlossningen. Detta är alltså en naturlig del av graviditeten och helt ofarlig. Anledningen till att man inom vården frångått ordet ”foglossning” är att det inte är några fogar (=leder) som ”lossnar” utan en naturlig del av graviditeten där bäckenets leder mjukas upp och för att ett barn ska kunna födas ut, men det är inget som faktisk håller på att gå sönder. Det kan vara skönt att veta.

Vi på Muskelcentrum hjälper dig gärna och vår ambition är att du ska vara i centrum, känna dig sedd och omhändertagen.

Varmt välkommen!

Anna Hansson

Anna Hansson

Leg. Naprapat

Anna är utbildad Naprapat på Naprapathögskolan i Stockholm. Hon är vidareutbildad inom kvinnohälsa och gått flertalet kurser inom detta område så som Maternityhealth by mammamage, Bäcken-och bäckengördelsmärta samt Medicinsk behandling under och efter graviditet.