Att träning och rörelse är avgörande för en snabb och bra återgång, till idrott eller i vardagen, är allmänt känt. På vilket sätt går detta till? Varför är det så att belastning av den skadade strukturen är så viktig? Detta ska vi gå närmare in på i detta inlägg.

Processen som kallas för mekanotransduktion, är enligt den svenska definitionen, ”omvandling av mekaniska stimuli till kemisk reaktion i celler. Processen kan äga rum i såväl celler specialiserade i att överföra mekanisk retning, som t ex mekanoreceptorer, som parenkymceller, som inte primärt är mekanosensoriska.” (1)

Detta är alltså ett ord som beskriver processen där rörelse i t.ex en skadad muskelsena blir till en kemisk reaktion i cellerna i senan. Mekanotransduktionen brukar delas in i följande tre steg:

 1. Mekanokoppling
  Fysisk belastning leder till en reaktion i de celler som tillsammans utgör en vävnad. Exempelvis belastas hälsenan genom drag från muskulaturen i vaden vid varje steg och utsätts därför för kraft i form av både drag och skjuvning. En annan kraft som kan påverka senan är kompression. De olika krafterna hälsenan utsätts för framkallar en deformation av cellerna som kan utlösa en mängd olika kemiska reaktioner inne i eller runt om cellen. Exakt vad som sker är beroende av typen av belastning, hur stor kraften är samt hur långvarig belastningen är.
    
 2. Cell-cellkommunikation
  Varje litet område i en vävnad består av ett mycket stort antal celler. I en sena är cellerna i fysisk kontakt med varandra vilket möjliggör kommunikation mellan dessa. Kommunikationen sker med hjälp av signalproteiner och i särskilda områden i senan. Med andra ord kan alltså stimuli i ett område leda till en reaktion hos celler i andra områden, även sådana som inte utsatts för direkt belastning.
    
 3. Effektorcell-respons
  I cellens yttre delar finns proteiner som kan skapa två olika typer av kopplingar för att påverka cellens inre och i huvudsak dess kä När signalerna till kärnan är tillräckligt kraftiga påbörjas nybildning av vävnad. Det som behövs för att signaleringen till kärnan ska ske är belastning genom rörelse.

För att resultatet av rehabiliteringen ska bli lyckat så är det avgörande att träningen läggs på rätt nivå för vad strukturen tål i dagsläget. Detta betyder att man måste ta reda på hur allvarlig skadan är för att sedan kunna anpassa träning och belastning utefter både strukturens kravbild och individens mål. Det kan vara väldigt svårt att veta när man ska göra vad, och vad man ska göra när, och just detta kan vi på Muskelcentrum hjälpa dig med!

Viktor

Artikelförfattare Viktor Nilsen

Viktor Nilsen – Leg. Naprapat, Leg. tjänstgörande

Viktor är utbildad Naprapat på Naprapathögskolan i Stockholm. Han har erfarenhet inom idrott som fotboll och skidåkning. Bredvid jobbet på kliniken i Uppsala jobbar Viktor även med Sirius Innebandy och han har varit med som Naprapat åt Svenska Cykelförbundet.

Referenser:

 • https://mesh.kib.ki.se/term/D040542/mechanotransduction-cellular
 • Scott A, Khan KM, Duronio V, Hart DA. Mechanotransduction in human bone: in vitro cellular physiology that underpins bone changes with exercise. Sports Med. 2008;38(2):139-160. doi:10.2165/00007256-200838020-00004
 • Burkholder, Thomas J. ”Mechanotransduction in skeletal muscle.” Frontiers in bioscience: a journal ant virtual library vol 12 174-91. 1 Jan. 2007, doi:10.2741/2057