Idag kan vi med stor glädje berätta att NCC Sverige AB valt att teckna ett samarbetsavtal med oss gällande akut behandling och rehabilitering.

Muskuloskeletala sjukdomar är en de vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Enligt en rapport från 2019 är muskuloskeletala sjukdomar är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro inom Svenskt Näringsliv/LO.
Det muskuloskeletala systemet kallas ofta även för rörelseapparaten som är ett system bestående av muskler, bindväv, senor, ligament, skelett och kroppens nervsystem. Smärta och/eller nedsatt funktion i något eller flera av dessa områden kan leda till sjukskrivning. Sjukdom i leder, rygg och mjukvävnader som till exempel muskler svarar för 95 % av den långvariga sjukfrånvaron från rörelseapparaten. Uppsala län är ett av de län i landet med högst antal fall av långvarig sjukfrånvaro på grund av muskuloskeletal diagnos.

Vetskapen om att arbetsgivaren är beredd att investera i den enskilda individens hälsa kan i förlängningen leda till en ökad känsla av lojalitet, stärkt arbetsmoral och ökad produktivitet och prestation i arbetet. Välmående och glad personal är en av de viktigaste faktorerna för att prestationsförmågan ska vara på topp. Samtidigt ökar också attraktionskraften för arbetsplatsen. Vinsterna är stora för de arbetsgivare som uppmuntrar och underlättar för sina anställda att ta hand om sin hälsa.

Vi tycker det är fantastiskt roligt att fler företag vill investera i deras personal!

NCC väljer Muskelcentrum Naprapat 6 idrottsklinik