Muskuloskeletala sjukdomar är en de vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Enligt en rapport från 2019 är muskuloskeletala sjukdomar den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro inom Svenskt Näringsliv/LO. [1]

Vad är muskuloskeletala sjukdomar?

Det muskuloskeletala systemet kallas ofta även för rörelseapparaten som är ett system bestående av muskler, bindväv, senor, ligament, skelett och kroppens nervsystem. Smärta och/eller nedsatt funktion i något eller flera av dessa områden kan leda till sjukskrivning. Sjukdom i leder, rygg och mjukvävnader som till exempel muskler svarar för 95 % av den långvariga sjukfrånvaron från rörelseapparaten. Uppsala län är ett av de län i landet med högst antal fall av långvarig sjukfrånvaro på grund av muskuloskeletal diagnos. [2]

Några exempel på olika tillstånd som kan drabba rörelseapparaten och som vi på Muskelcentrum behandlar är:

 • Nack- och skulderbesvär
 • Spänningshuvudvärk
 • Axelbesvär
 • Musarm
 • Tennisarmbåge
 • Ländryggsbesvär
 • Ryggskott
 • Ischias
 • Knäbesvär
 • Hälsenebesvär
 • Hälsporre

Vad kostar en sjukskrivning för arbetsgivaren?

Det är en svår fråga att besvara och varierar förstås från fall till fall. Det man vet är att en sjukskrivning kostar pengar i form av lägre produktivitet och insatser för att få en sjukskriven tillbaka i arbete. Kostnader för arbetsgivare vid sjukfrånvaro och för produktionsförlust före, under och efter sjukskrivning uppskattas till cirka SEK 100 000 per sjukskrivningsfall.[3]

Hur kan en Naprapat hjälpa till innan och under sjukskrivning? 

En Naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar, rehabiliterar och förebygger smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av rörelseapparaten. Vi på Muskelcentrum är experter inom manuell medicin där vi använder våra händer som främsta redskap vid behandling. Utöver tekniker som manipulation och mobilisering för att återskapa funktion i leder, förekommer massage och bindvävstekniker som riktar sig mot mjukvävnad. Muskelcentrum kombinerar detta med olika former av akupunktur samt moderna och avancerade tekniker som till exempel diagnostiskt ultraljud och stötvågsbehandling.  Patienten är hela tiden delaktig i rehabiliteringen och i att förhindra återkommande besvär.

Uppgifter från Svenska Naprapatförbundets datainsamling visar att det normalt krävs 3 till 4 behandlingar per besöksorsak. Viktigt är dock att poängtera att antalet besök varierar mycket då det påverkas både av besöksorsaken och av patientens aktuella status.[4]

Försäkringskassan har tagit fram uppgifter som visar på att om man en gång varit sjukskriven för något allvarligare än en förkylning löper man 70 % risk att bli sjukskriven på nytt.[5] Något man inte ser på samma sätt som sjukfrånvaro är det man kallar för sjuknärvaro. Det innebär att man går till jobbet trots sjukdom eller smärttillstånd, och kan kosta arbetsgivaren mycket i form av förtidspension.[6]

Värdet för arbetstagaren

Bortsett från den ekonomiska vinst som med relativ lätthet går att påvisa finns det värden som är svårare att räkna på. Som arbetstagare kan man vara trygg i att veta, att det vid fysiska besvär i stil med det vi tidigare nämnt, finns någon att vända sig till och att arbetsgivaren är mån om den anställdes hälsa. Vetskapen om att arbetsgivaren är beredd att investera i den enskilda individens hälsa kan i förlängningen leda till en ökad känsla av lojalitet, stärkt arbetsmoral och ökad produktivitet och prestation i arbetet. Välmående och glad personal är en av de viktigaste faktorerna för att prestationsförmågan ska vara på topp. Samtidigt ökar också attraktionskraften för arbetsplatsen. Vinsterna är stora för de arbetsgivare som uppmuntrar och underlättar för sina anställda att ta hand om sin hälsa.

 

[1] Afa Försäkring, https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter/2019/f6345_muskuloskeletala-diagnoser.pdf

[2] Afa Försäkring, https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter/2019/f6345_muskuloskeletala-diagnoser.pdf

[3] https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1150928/FULLTEXT01.pdf

[4] https://naprapater.se/vanliga-akommor

[5] https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2018/en-sjukskrivning-leder-ofta-till-fler/

[6] https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2019/sjuknarvaro-dyrt-for-foretagen/