Att träning hjälper vid skada är bekant för de flesta. Men på vilket sätt leder träning till att en brusten muskel eller irriterad sena läker?

Processen kallas för mekanotransduktion, vilket är ett ord för att beskriva hur cellerna i en vävnad reagerar på fysisk belastning och sedan initierar kemiska och biologiska reaktioner. I exemplet nedan kommer en sena att användas, men principen är densamma för muskler, skelett, ligament och ledbrosk. Mekanotransduktionen brukar delas in i följande tre steg:

  1. Mekanokoppling
    Fysisk belastning leder till en reaktion i de celler som tillsammans utgör en vävnad. Exempelvis belastas hälsenan genom drag från muskulaturen i vaden vid varje steg och utsätts därför för kraft i form av både drag och skjuvning. En annan kraft som kan påverka senan är kompression. De olika krafterna hälsenan utsätts för framkallar en deformation av cellerna som kan utlösa en mängd olika kemiska reaktioner inne i eller runt om cellen. Exakt vad som sker är beroende av typen av belastning, hur stor kraften är samt hur långvarig belastningen är.
  2. Cell-cellkommunikation
    Varje litet område i en vävnad består av ett mycket stort antal celler. I en sena är cellerna i fysisk kontakt med varandra vilket möjliggör kommunikation mellan dessa. Kommunikationen sker med hjälp av signalproteiner och i särskilda områden i senan och alltså kan stimuli i ett område leda till en reaktion hos celler i andra områden, även sådana som inte utsatts för direkt belastning.
  1. Effektorcell-respons
    I cellens yttre delar finns proteiner som kan skapa två olika typer av kopplingar för att påverka cellens inre och i huvudsak dess kärna. När signalerna till kärnan är tillräckligt kraftiga påbörjas nybildning av vävnad. Det som behövs för att signaleringen till kärnan ska ske är rörelse.

Nyckeln för en lyckad rehabilitering ligger i många fall i att hitta en lämplig grad av belastning och att på ett korrekt sätt öka belastningen på den skadade strukturen.  Varje skada kräver ett individuellt angreppssätt då vi alla är olika och ställer olika krav på vad vi vill kunna prestera. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra och när, men vi på Muskelcentrum har kunskapen och viljan att hjälpa dig!