Muskelcentrum förlänger avtalet med Sirius Fotboll för ytterligare en säsong

Vi går nu in på 4:e säsongen som leverantör av behandling, rehab och prehabiliterande åtgärder. Detta visar på det fortsatta förtroendet och samarbetet mellan båda parter.
Samarbetet mellan Muskelcentrum och Sirius Fotboll har varit framgångsrikt sedan starten av avtalet och har bidragit till att förbättra spelarnas prestation och välmående.
Under samarbetets gång har Muskelcentrum erbjudit skräddarsydda tränings- och rehabiliteringsprogram för spelarna i Sirius Fotboll. Detta har resulterat i minskad skadebenägenhet och förbättrad prestation på planen.

En viktig framgångsfaktor har varit Muskelcentrums dedikerade team av Naprapater, som har arbetat nära spelarna för att säkerställa individuell utveckling och optimerad fysisk hälsa.

Genom förlängningen av avtalet fortsätter Muskelcentrum och Sirius Fotboll att visa sitt åtagande för att skapa de bästa förutsättningarna för spelarnas framgång både på och utanför planen.